Belastingplan 2013

Prinsjesdag 2012
Dinsdag 18 september zijn de kabinetsplannen bekend gemaakt voor 2013. De plannen zijn afkomstig van het demissionaire kabinet-Rutte, gebaseerd op het eerder gesloten Lenteakkoord. Wat betekenen de plannen voor u als ondernemer?

Meest opvallende maatregelen:

  • Meer toegang tot financiering
  • Belastingplan 2013 (PDF-formaat)
  • Btw-verhoging per 1 oktober 2012
  • Hervorming ontslagrecht en WW

Of deze en alle andere maatregelen doorgaan, is mede afhankelijk van de kabinetsformatie en het regeerakkoord. Ook is goedkeuring nodig van de Eerste en Tweede Kamer. Voor de meeste maatregelen zal pas komende maanden blijken of en zo ja in welke vorm zij in werking treden.