Eindejaarstips

(Deze tips staan ook in onze nieuwsbrief van oktober.)

Eindejaarstips

Het einde van het jaar nadert en dan is het verstandig om uw fiscale positie te bepalen. U kunt veel belasting besparen door vóór 1 januari een aantal simpele maatregelen te nemen. We nemen u mee langs een aantal eindejaarstips. Want waarom te veel belasting betalen?

Levering eigen woning rond de jaarwisseling

Als u uw woning heeft verkocht, kan levering vlak na het jaareinde u behoorlijk belasting schelen. Stel dat u een huis heeft met een overwaarde van 50.000 Euro. Als u het huis vóór 1 januari levert, staat deze overwaarde op 1 januari 2013 op uw bankrekening. Daar moet u dan in box 3 belasting over betalen. Als uw vermogen al hoger was dan het heffingsvrije vermogen, moet u over deze 50.000 Euro extra een bedrag van 600 Euro belasting betalen. Tegenovergesteld: als u een nieuwe woning heeft gekocht waar u eigen geld in stopt, dan kunt u deze beter vlak vóór 1 januari geleverd krijgen, want dan zit het geïnvesteerde geld in de eigen woning en hoeft u er per 1 januari 2013 geen belasting in box 3 over te betalen.

Aflossen kleine eigenwoningschuld

Als u nog een kleine eigenwoningschuld heeft, heeft u recht op de aftrekpost wegens geen of geringe eigenwoningschuld. Dat werkt als volgt. Stel dat u een woning heeft met een eigenwoningforfait van 1.700 Euro en u betaalt 1.500 Euro aftrekbare hypotheekrente. Dan zijn uw inkomsten uit eigen woning 200 Euro, maar die vallen weg tegen de even grote aftrekpost wegens geen of geringe eigenwoningschuld. Saldo: 0 Euro. Als u uw hypotheek aflost, zijn uw inkomsten uit eigen woning 1.700 Euro, die wederom wegvallen tegen de aftrekpost wegens geen of geringe eigenwoningschuld. Voor box 1 maakt het dus niet uit hoeveel rente u betaalt, zolang het maar minder is dan het eigenwoningforfait. Maar door de aflossing, bijvoorbeeld vanaf een spaarrekening, wordt uw vermogen in box 3 wel lager, zodat u daar 1,2% over het afgeloste bedrag bespaart. Bovendien realiseert u waarschijnlijk ook nog een besparing omdat de rente die u op de hypotheek betaalde hoger is dan de rente die u op de spaarrekening ontving. Bij elkaar kan dat behoorlijk schelen.

Vooruitbetalen hypotheekrente

Als u rente voor de eigen woning vooruitbetaalt, haalt u het belastingvoordeel een jaar naar voren. Dat kan alleen als de termijn van vooruitbetaling niet langer is dan een half jaar. Zeker als u volgend jaar in een lager tarief gaat vallen of emigreert, kan deze vooruitbetaling voordeel opleveren. En uw vermogen wordt natuurlijk verlaagd met deze vooruitbetaling.

Aftrekposten

Aftrekposten die u vóór 1 januari 2013 regelt, verlagen niet alleen uw inkomen in box 1, maar ook uw vermogen in box 3. Daarbij valt te denken aan lijfrentepremies of inleg op een lijfrentespaar- of beleggingsrekening, giften, (vooruitbetaalde) specifieke zorgkosten en dergelijke.

Lekker geld uitgeven

Moet u consumptieve uitgaven doen, zoals voor een auto, bankstel of vakantie voor volgend jaar, doe dat dan liever in december dan in januari. Het geld dat u daaraan uitgeeft, verlaagt uw vermogen in box 3.

Betaal belastingschulden voor het jaareinde

In het algemeen zijn belastingschulden niet aftrekbaar van uw vermogen in box 3. Er geldt een uitzondering voor erfbelasting. Heeft u tegen het jaareinde nog belastingaanslagen liggen, betaal die dan voor het jaareinde, zodat uw vermogen daarmee wordt verlaagd.

Vrijstelling voor contant geld

Een hele simpele, maar effectieve truc is de volgende. Er geldt in box 3 een vrijstelling voor contant geld en dergelijke zaken. Per persoon is het bedrag 512 Euro (dat is het bedrag voor 2012, in 2013 zal het iets hoger zijn). Het vermogen van minderjarige kinderen wordt bij de ouders belast, maar zij hebben eerst wel recht op hun eigen vrijstelling. Dus als u vlak voor 1 januari voor uzelf, uw partner en uw minderjarige kinderen 512 Euro opneemt en dat aan hen schenkt, heeft u voor ieder recht op deze vrijstelling. Uw partner en kinderen mogen dat geld dan niet op een bankrekening zetten, maar moeten het contant houden. Bij drie minderjarige kinderen is op deze manier 2.560 Euro (5 x 512) vrijgesteld.

Vermogensgrens voor toeslagen

Het vermogen per 1 januari 2013 is niet alleen van belang voor uw inkomstenbelasting in box 3 voor het jaar 2013, maar ook voor de toeslagen over 2013. De huurtoeslag kent al een vermogenstoets; daar mag uw vermogen (inclusief uw vrijgestelde groene beleggingen) niet hoger zijn dan het heffingsvrije vermogen. Per 1 januari 2013 gaat ook een vermogenstoets gelden voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Daar mag uw vermogen (inclusief vrijgestelde groene beleggingen) niet hoger zijn dan uw heffingsvrije vermogen + 80.000 Euro (fiscale partners: het gezamenlijke heffingsvrije vermogen + 80.000 Euro). Het omlaag brengen van uw vermogen is dus nog belangrijker dan in voorgaande jaren.