Invoering van IBAN en SEPA

We willen u er nogmaals op wijzen dat de invoering van IBAN en SEPA snel dichterbij komt.

We geven u de volgende adviezen:

  • Controleer of in uw adresboek bij uw bank alle opgenomen rekeningnummers zijn aangepast naar IBAN.
  • Controleer of in uw adresboek bij uw bank alle opgenomen rekeningnummers van buitenlandse relaties zijn aangepast naar IBAN en BIC.
  • Indien u gebruik maakt van incassocontracten zorg er dan voor dat deze worden overgezet op SEPA Contracten. Neem hiervoor contact op met uw bank en overleg met hen hoe verder te handelen.
  • Zorg dat u op uw factuurpapier vanaf nu uw IBAN Nummer vermeld en als u ook zaken doet met andere landen vermeld dan ook uw BIC gegevens.
  • Stuur al uw relaties een brief of een email waarin u hen verzoekt om voortaan betalingen te verrichten op uw IBAN nummer.