Erfrecht

Erfbelasting

Tijdens je leven betaal je belasting over je inkomen. Ga je bezit vergaren dan betaal je in box3 belasting (vermogensrendementsheffing) over je vermogen.

Als je dan komt te overlijden wordt er voor de laatste maal (met je nabestaanden) afgerekend door de Staat.

Vroeger heette dat successierechten tegenwoordig noemen ze dat erfbelasting in beide gevallen kost het geld; alleen het naampje is gewijzigd en de tarieven zijn iets milder.

Voor meer informatie over de verschillende aspecten van het erfrecht, klik op één van de links in het navigatievenster rechts.

BAS-Soest en erfrecht

Belasting Adviesbureau Soest heeft een heel pakket aan diensten die te maken hebben met Erfrecht en Erfbelasting.
Belasting Adviesbureau Soest kan voor u de volgende diensten verlenen:

  • Opstellen van een estateplanning.
  • Opstellen concept van testament.
  • Opstellen van aangiftebiljet Schenkbelasting.
  • Afhandeling van nalatenschap.
  • Opstellen van aangiftebiljet Erfbelasting.
  • Advisering inzake giften en fiscale voordelen hiervan.
  • Optreden als executeur.

Daarnaast heeft Belasting Adviesbureau Soest goede afspraken gemaakt met notarissen in haar werkgebied. Deze afspraken gaan niet alleen over eventuele kortingen die u kunt krijgen op tarieven maar biedt ook de mogelijkheid dat Belasting Adviesbureau Soest voor u met het betreffende notariskantoor kan overleggen over de inhoud van akten.