Digitale Erfenis

In geld is dit een verwaarloosbare nalatenschap maar toch zou jij ook bij dit onderwerp stil moeten staan.

We doen tegenwoordig veel zaken via internet, via e-mail, via social media (Twitter, Facebook, Instagram en dergelijke).

Na het overlijden stopt dit niet vanzelf, onze aanwezigheid bij deze zaken blijft gewoon op het internet bestaan.

Natuurlijk kan het voor de rouwverwerking van groot belang zijn als de e-mails of de social media waarop de dierbaar overledene actief was in de toekomst nog nagelezen kunnen of de foto’s bekeken kunnen worden; maar aan de andere kant is het zeer onwenselijk als men jaren later “out of the blue” geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld de LinkedIn pagina van de overledene.

Facebook biedt nu al de mogelijkheid om de Facebookpagina van de overledene om te zetten in een herdenkingspagina.

Onder andere Google en Facebook hebben op hun site al een applicatie geplaatst waarin je zelf kunt bepalen wat er na je dood met al je berichten moet gebeuren.

Tegenwoordig heeft iedereen talloze wachtwoorden. Voor je bankaccount, voor je e-mailaccount, voor leveranciers, webwinkels, enz.

Na je overlijden moet dit allemaal ook afgehandeld worden. Om erfgenamen niet voor onnodige verrassingen te plaatsen adviseren wij u om een digitale kluis te installeren waarin u al uw gebruikersnamen en al uw wachtwoorden opneemt.

U kunt de code van uw digitale kluis in bewaring geven bij uw notaris. U kunt dan in uw testament een verwijzing maken naar een brief die bij de notaris is gedeponeerd en waarin de inloggegevens van uw digitale kluis zijn opgenomen.

Het is verstandig om uw partner of uw kinderen of uw vertrouwenspersoon in kennis te stellen dat de toegangscode voor uw digitale kluis bij de notaris in bewaring is gegeven.