Erfbelasting Beperken

Als je als eerste komt te overlijden dan kun je de erfbelasting al flink beperken.

Dit is een zuiver cosmetische ingreep. Immers je beperkt de erfbelasting nu maar bij het overlijden van de langstlevende zal er toch moeten worden afgerekend met de Belastingdienst.

Je kunt in je testament opnemen dat de kinderen een legaat van je krijgen dat zij pas kunnen innen bij het overlijden van de langstlevende. Dit legaat is qua hoogte gelijk aan de vrijstelling die van toepassing is voor de berekening van de Erfbelasting. De rest van je nalatenschap vermaak je aan de langstlevende en dit doe je uit het oogpunt van je zorgplicht voor de langstlevende.

De langstlevende heeft in 2018 een vrijstelling Erfbelasting van €643.194,00*. Over het meerdere is de langstlevende erfbelasting verschuldigd.

Als deze clausule niet is opgenomen in het testament dan kunnen erfgenamen toch nog erfbelasting besparen door afspraken te maken over een lagere rente of helemaal geen rente over de nalatenschap. De rekenrente is normaal 6%, maar door die naar beneden bij te stellen of renteloos te maken is er nu minder of helemaal geen Erfbelasting verschuldigd.

Let wel: u bespaart bij het eerste overlijden op de Erfbelasting maar als de langstlevende komt te overlijden moet er alsnog worden afgerekend met de Belastingdienst.
Als je op Erfbelasting echt wilt besparen dan moet je andere maatregelen treffen.

*Vrijstellingsbedragen worden jaarlijks aangepast. Onder ‘Service en Contact’ vindt u links naar de tarieven en bedragen voor diverse jaren.