Schenkingen en Giften

Schenking aan goede doelen

Goede doelen zijn over schenkingen geen Schenkbelasting verschuldigd, tenminste als het goede doel door de Belastingdienst is erkend als een ANBI.
ANBI betekent: Algemeen Nut Beogende Instelling.

Een gift aan een goed doel kan belastingvoordeel opleveren omdat giften via de aangifte inkomstenbelasting aftrekbaar zijn.

Voor giften gelden beperkingen t.w.: er is een maximumbedrag voor aftrek en er is een drempelbedrag dat niet aftrekbaar is.

Periodieke giften

Bij een periodieke gift is er sprake van meer belastingvoordeel, er is geen maximum aan giften en er is geen drempelbedrag.
Voor periodieke giften zijn spelregels opgesteld:

  • De gift is vastgelegd in een notariële akte.
  • Bedragen worden regelmatig (minstens 1 keer per jaar) overgemaakt naar de instelling of vereniging die in de notariële akte wordt genoemd.
  • Deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn.
  • Deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar worden overmaakt. Het mag ook langer dan 5 jaar, maar de gift moet uiterlijk bij overlijden van de schenker stoppen.
  • De instelling of vereniging levert geen tegenprestatie voor de gift.

Periodieke giften kunnen verstrekt worden aan een ANBI, een culturele ANBI maar ook aan een SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling). Een SBBI kan de sportclub zijn, of de plaatselijke Rotary of Lions vereniging.
Voor een SBBI hanteert de Belastingdienst de volgende erkenningscriteria:

  • De vereniging heeft minstens 25 leden.
  • De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.
  • De vereniging hoeft geen vennootschapsbelasting te betalen.
  • De vereniging is gevestigd in een EU-land, op St. Maarten, Curaçao, Aruba, de BES-eilanden(Bonaire, St. Eustatius en Saba) of in een ander door de Belastingdienst aangewezen land.