Schenkingen en Giften

Schenking aan goede doelen

Goede doelen zijn over schenkingen geen Schenkbelasting verschuldigd, tenminste als het goede doel door de Belastingdienst is erkend als een ANBI.
ANBI betekent: Algemeen Nut Beogende Instelling.

Een gift aan een goed doel kan belastingvoordeel opleveren omdat giften via de aangifte inkomstenbelasting aftrekbaar zijn.

Voor giften gelden beperkingen t.w.: er is een maximumbedrag voor aftrek en er is een drempelbedrag dat niet aftrekbaar is.

Periodieke giften

Bij een periodieke gift is er sprake van meer belastingvoordeel, er is geen maximum aan giften en er is geen drempelbedrag.
Voor periodieke giften zijn spelregels opgesteld:

  • De gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de ANBI, culturele ANBI of SBBI of is vastgelegd via een notariële akte.
  • Bedragen worden regelmatig (minstens 1 keer per jaar) overgemaakt naar de instelling of vereniging die in de notariële akte wordt genoemd.
  • Deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn.
  • Deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar worden overmaakt. Het mag ook langer dan 5 jaar, maar de gift moet uiterlijk bij overlijden van de schenker stoppen.
  • De instelling of vereniging levert geen tegenprestatie voor de gift.
  • Als u werkloos wordt of pensioengerechtigd wordt kan de periodieke gift worden gestopt. Dit moet wel in de schriftelijke overeenkomst of notariële akte zijn opgenomen.

Periodieke giften kunnen verstrekt worden aan een ANBI, een culturele ANBI, een vereniging of een steunstichting (Sociaal Belang Behartigende Instelling).

Voor een SBBI hanteert de Belastingdienst de volgende erkenningscriteria:

  • De vereniging heeft minstens 25 leden.
  • De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.
  • De vereniging is vrijgesteld van vennootschapsbelasting of er niet aan onderworpen.
  • De vereniging is gevestigd in een EU-land, op St. Maarten, Curaçao, Aruba, de BES-eilanden(Bonaire, St. Eustatius en Saba) of in een ander door de Belastingdienst aangewezen land.

Een SBBI is bijvoorbeeld een sportclub, zangkoor, dansgroep of een muziek- of harmonievereniging. De steunstichting kan voor dat jubileum maximaal 1 kalenderjaar lang door de Belastingdienst worden aangemerkt als een steunstichting SBBI. Alleen in dat jaar mag u giften aan deze stichting aftrekken.

Wilt u weten of een instelling is aangemerkt als steunstichting SBBI? Kijk dan op de site van de Belastingdienst (link opent in een nieuw venster).