Testament of geen testament

Het lijkt wel een vrije vertaling van Shakespeare’s “to be or not to be” maar toch is dit heel wezenlijk want er zijn grote verschillen tussen het wettelijk erfrecht en de verdeling van de nalatenschap volgens een testament.

Als er sprake is van bezit is het verstandig om een testament op te stellen.

In je testament kun je veel zaken regelen en maak je de problemen een stuk kleiner.

Als alleenstaande zonder eigen kinderen kun je beter zelf beslissen wat er met je nalatenschap moet gebeuren. Misschien wil je wel dat er zo min mogelijk van jouw bezittingen aan erfbelasting moet worden afgedragen. Misschien wil je om die reden wel je nalatenschap overdragen aan goede doelen. Dan moet je in je testament die goede doelen wel aanwijzen als erfgenaam.

Hebt je namelijk geen testament dan wordt je bezit verdeeld volgens het wettelijke erfrecht en is dat wel wat jij wilt?

Informatie of er een testament is

Als iemand is overleden en je weet niet zeker of de overledene een testament heeft gemaakt kun je dit op twee manieren vaststellen:

  1. Bel je notaris en vraag of hij dit voor je kan informeren. Hieraan zijn veelal kosten verbonden omdat de notaris handelingen moet verrichten en voor die tijd moet hij betaald worden.
  2. Stuur een brief naar het Centraal Testamenten Register, Postbus 19398 te 2500 CJ Den Haag waarin je vraagt of de overledene een testament heeft gemaakt. Bij deze brief moet je een kopie toevoegen van de overlijdensakte. Deze akte krijg je meestal met een paar kopieën van de begrafenisondernemer of anders kun je deze tegen betaling van leges krijgen van de gemeente waar de persoon is overleden.