Voogdij

Voogdij minderjarige kinderen

Als er sprake is van minderjarige kinderen moet u als ouders zaken regelen want mondelinge afspraken tellen niet.

De voogdij over de kinderen berust in eerste aanleg altijd bij de ouders van het kind, dit kan dus ook uw eventuele ex-partner zijn.

Volgens de wet gaan bij overlijden van een van de ouders de kinderen altijd naar de andere ouder.

Leeft die andere ouder niet meer dan moet de Rechtbank beslissen wie er verantwoordelijk wordt voor de opvoeding en de verzorging van de minderjarige kinderen.

Het is dan niet vanzelfsprekend dat de minderjarige kinderen naar de ouders of een broer of zus van u gaan.

Als u mondeling hierover iets hebt geregeld kan de persoon waarmee u iets geregeld heeft dat wel noemen maar de Rechtbank hoeft daar geen rekening mee te houden.

Voorkom gesol met minderjarige kinderen en regel de voogdij over de minderjarige kinderen via uw testament.

U kunt in het testament ook bepalingen opnemen hoe het financieel beheer van uw nalatenschap ten behoeve van minderjarige kinderen moet worden geregeld.
De voogd hoeft dus niet per se de persoon te zijn die het financiële beheer doet voor uw minderjarige kind(eren).

U kunt voor het financiële beheer ook een bewindvoerder aanstellen.

In principe heeft het minderjarige kind(eren) op zijn 18e verjaardag het recht om zelfstandig zijn aandeel in de nalatenschap te gaan beheren.

Acht u uw kind(eren) niet in staat om op zijn 18e dit beheer volledig te kunnen doen dan kunt u in uw testament bepalen dat uw kind(eren) pas op een latere leeftijd het zelfstandig beheer over zijn aandeel in de nalatenschap zal verkrijgen.

Alvorens u een voogd benoemt in uw testament verdient het aanbeveling om een en ander met die persoon te bespreken.

Misschien verstandig om ook een reserve voogd achter de hand te hebben want de persoon die u als voogd wilt benoemen kan tegen u wel volmondig ja zeggen maar als de situatie zich aandient kan het zo maar zijn dat de beoogde voogd om zijn/haar moverende redenen toch nee moet zeggen ofwel is overleden, dan is het wel handig als er iemand anders als reserve voogd is aangewezen.