Wettelijk Erfrecht

Wettelijk erfrecht

Als er niets is geregeld dan is het wettelijk erfrecht van toepassing. Bij het wettelijk erfrecht is het zo dat de langstlevende het vruchtgebruik over de nalatenschap krijgt en dat de kinderen een vordering hebben op de langstlevende voor hun erfdeel op de persoon die is overleden.

Als de overledene niet gehuwd is en niet samenwoont in een geregistreerd partnerschap en ook geen (klein)kinderen heeft dan wordt de situatie veel complexer want dan zijn de erfgenamen: ouders, (half)broers, (half)zussen, grootouders en overgrootouders.

Als binnen de erven een (half)broer of een (half)zus is overleden dan zijn de kinderen daarvan de plaatsvervullers. Zijn er geen broers of zussen dan zijn de grootouders erfgenaam, zijn die overleden dan zijn hun kinderen(ooms en tantes) erfgenaam en als die zijn overleden dan zijn hun kinderen erfgenaam.

Dit betekent heel veel uitzoekwerk en mogelijk ontzettend veel kosten. De diensten van een notaris zijn dan veelal onontbeerlijk.

Daarnaast verwatert je bezit enorm omdat hoe verder de erfgenaam van je afstaat hoe kleiner zijn erfdeel gaat worden.

Zijn er totaal geen wettelijk erfgenamen meer in leven dan vervalt je bezit aan de Staat.