Spaarrente wordt hoger

De banken hebben meer spaargeld nodig in verband met maatregelen die de EU heeft genomen of nog gaat nemen. Ons spaargeld wordt daarmee belangrijk en de banken hebben dat in de gaten en gaan dus over tot het bieden van hogere rente.

Let u er wel op bij de aanbieders van de hogere rente of zij vallen onder Garantie Deposito Stelsel van de DNB. Vertrouw nooit meer spaargeld toe aan één bank dan wat gedekt wordt onder het Deposito Garantie Stelsel. Controleer eerst of de bank waarmee u in zee wil gaan voor een hogere rente valt onder de erkenning van De Nederlandsche Bank en in Nederland onder het Garantiestelsel valt.

Klik op deze link van HomeFinance om te kijken of voor u een hogere rente haalbaar is.