Inkomensafhankelijke Zorgpremie

De afgelopen dagen hebben wij heel veel vragen van onze cliënten ontvangen over één van de kabinetsplannen van de nieuwe regering.

De nieuwe regering wil vanaf 2014 een andere premiestelsel invoeren voor de zorgverzekering. De huidige basisverzekering wordt dan fors verlaagd en daarnaast wordt de premie inkomensafhankelijk. Maximaal gaat iemand dan € 5.454,00 betalen op jaarbasis.

De regering wil dan 2 belastingschalen gaan verlagen.

De berekening van wat dit voor u betekent – zoals de plannen nu op tafel liggen – hebben wij in deze bijlage voor u op een rijtje gezet.

Als uw partner niet werkt of als uw partner een inkomen heeft van minder € 19.000,00 bruto per jaar dan kunt u de besparing voor uw partner op de basisverzekering ad € 1.025 nog in mindering brengen op het bedrag dat u betaald voor de nieuwe zorgverzekering. Of als u al een voordeel heeft door het nieuwe stelsel dan wordt dat voordeel met € 1.025,00 verhoogd.

Wij hopen op deze manier uw voordeel of nadeel wat duidelijker zichtbaar te hebben gemaakt