Financieringsadvies

B.A.S. is onafhankelijk –  wij hebben géén afspraken met financieringsmaatschappijen over provisie e.d. Hierdoor kunnen wij u vrijelijk informeren over welke financiering het beste bij u zal passen. U betaalt ons gewoon ons honorarium voor onze diensten.

Door deze onafhankelijkheid kunnen wij voor u het beste advies samenstellen op het gebied van uw financiering. Uiteraard is uw financieel profijt groter naarmate het te lenen bedrag groter wordt.

Hoe gaan wij te werk
In een gesprek met u komt naar voren wat uw financieringsbehoefte is en waar u het geld voor wilt lenen. Daarnaast kijken wij naar uw inkomsten en bestaande uitgaven om op die manier uw aflossingscapaciteit vast te stellen.

Voorts houden wij rekening met de levensduur van het aan te schaffen product en de eventuele krapte of ruimte op de aanbiedersmarkt. Op grond van al deze componenten stellen wij ons advies aan u samen.

Gelet op de werkwijze mag het duidelijk zijn dat deze module van onze dienstverlening een grotere impact heeft voor ondernemers dan voor particulieren.

Hetgeen niet wegneemt dat het uiteraard ook voor particulieren lonend kan zijn gebruik te maken van onze diensten. Ook voor hen is het immers zinvol om verantwoord te lenen. En verantwoord lenen is alleen mogelijk als er een volledige analyse wordt gemaakt van inkomsten, uitgaven, lopende verplichtingen e.d.

Wij kijken daarbij ook naar uw toekomst. Stopt u of uw partner bijvoorbeeld geheel of gedeeltelijk met werken om de kinderen op te voeden, of wordt juist gebruik gemaakt van kinderopvang en wat zijn dan de kosten hiervan en wat ontvangt u van de overheid hiervoor?

Bij verantwoord lenen is het onverstandig om rekening te houden met mogelijke positieve toekomstige ontwikkelingen zoals promotie en salarisverhoging waarvan niet vast staat of deze ook realiseerbaar zijn.

In ons rapport nemen wij drie aanbieders op, die op het moment van rapportage het beste passen in uw situatie. Op grond van onze rapportage kunt u dan beslissen welke aanbieder het beste bij u past.