Hypotheekadvies

B.A.S. is onafhankelijk – wij hebben géén afspraken met hypotheekverstrekkers of verzekeraars over provisie e.d. Hierdoor kunnen wij u vrijelijk informeren over welke hypotheek en welke verzekeringen het beste bij uw situatie zullen passen. U betaalt ons gewoon ons honorarium voor onze diensten.

Bij het opstellen van ons advies houden wij rekening met uw persoonlijke situatie, uw gezinsgrootte, de wensen voor (meer) kinderen, uw huidig inkomen, uw huidige vaste lasten, uw huidige financieringsverplichtingen, uw toekomstig pensioen, uw motieven voor de aankoop van een onroerend goed, et cetera.

Bij verhuizing kijken wij als één van de eerste punten naar het gegeven of uw huidige woonruimte uw eigendom is en zo ja hoeveel winst u op deze woning maakt. Immers, volgens de zogenaamde “bijleenregeling” voor hypotheekrenteaftrek moet u de overwinst van oude woning gebruiken voor uw nieuwe woning.

U kunt de overwinst uiteraard ook gebruiken voor verbouwing van de nieuwe woning, tuinaanleg e.d., zolang er maar sprake is van duurzaamheid van de producten en deze aard- en nagelvast aan het eigendom zijn verbonden. Nieuwe meubels e.d. tellen dus niet mee.

Wilt u de overwinst toch niet gebruiken voor de nieuwe woning, verliest u de hypotheekrenteaftrek van het bedrag van uw hypotheek dat gelijk is aan de hoogte van de overwinst.

In een persoonlijk gesprek zullen wij u uitleg geven over alle belangrijke hypotheekvormen die er zijn. Vanwege het grote aantal afgeleide producten is het onmogelijk om alle producten met u door te spreken. Op grond van uw wensenpakket wordt gekeken welk hypotheekproduct het beste bij uw situatie kan passen.

Bij de verzekeringen kiezen wij voor het uitgangspunt dat u niet over-verzekerd moet zijn. Een WAO/WIA gat verzekering of een WW verzekering klinkt wel erg goed maar is vaak niet nodig. Hoe is uw WAO/WIA gat op dit moment verzekerd? Is aanvulling hierop wel nodig? Kortom, wij waken er voor dat u niet wordt over-verzekerd!

Welke rentevaste periode past het beste bij uw situatie, is zekerheid voor de lange termijn nodig i.v.m. studie van het (de) kind(eren) of is juist voor u een korte termijn rentevast een betere oplossing. Daarnaast kijken wij ook of u na uw pensionering wel in de woning kunt blijven wonen of dat uw inkomsten daarvoor dan misschien onvoldoende zullen zijn.

Uiteraard besteden wij ook aandacht aan de fiscale gevolgen van uw hypotheek en uw woning. In onze rapportage nemen wij aanbiedingen van drie hypotheekverstrekkers en eventuele verzekeraars op die het beste in uw situatie passen en die op dat moment ook behoren tot de beste aanbieders gelet op prijs/kwaliteit.

Actuele Top 10 hypotheekverstrekkers.